Унікальне комплексне добриво Ярило PROуніверсал

Унікальне комплексне добриво Ярило PROуніверсал

Журнал «АГРОНОМ» № 2(68) 2020

Позакореневе підживлення є одним із ефективних методів живлення рослин у разі, якщо поглинання ними необхідних елементів із ґрунту ускладнене. Цей захід дає змогу оперативно вирішити питання нестачі того чи іншого поживного елементу в необхідний для рослин період росту та розвитку ще до прояву симптомів дефіциту. В 2019 році лінійка продуктів компанії «Ярило» поповнилась новим добривом для позакореневого підживлення - Ярило РRОуніверсал. Це універсальне хелатоване добриво, яке вирішує питання комплексного живлення рослин у критичні періоди їх росту та розвитку.

Щорічна агрохімічна діагностика ґрунтів у різних регіонах України, яку проводять спеціалісти компанії «Ярило», свідчить про недостатній вміст у них не лише макро, а й мікроелементів, що пов’язано із виносом поживних елементів культурами, які вирощуються за інтенсивними технологіями. Крім того, поглинання вкрай необхідних елементів живлення кореневою системою із ґрунту порушується внаслідок несприятливих погодних умов (посуха або надмірне зволоження) навіть за їх достат­нього вмісту.

Позакореневе підживлення дає можливість швидко забезпечити рослини необхідними поживними елементами у критичні фази їх росту та розвитку. Однак формуляції сучасних комплексних добрив, розроблених під ту чи іншу культуру, не завжди відпо­відають реальній потребі рослин.

Мікроелементи у добриві Ярило РRОуніверсал схелатовані оксіетилідендифосфоновою кислотою (ОЕДФ, з англ. НЕDР) - комплексоном на основі фосфорної кислоти, який під дією сонячного випромінювання розкладається в листках рослин до фосфатів і забезпечує додаткове живлення рослин фосфором. 

Комплекси на основі ОЕДФ спри­чиняють рістрегулюючу дію на рослину, проявляють антивірусні властивості та залишаються ста­більними у широкому діапазоні рН робочого розчину.

Добриво Ярило РRОуніверсал повністю задовольняє потреби будь-яких культур у збалансовано­му живленні в період найбільшого споживання необхідних елементів. Продукт характеризується високою концентрацією та збалансованим вмістом легкозасвоюваних елементів живлення, не містить фітотоксичних сполучень і сторонніх домішок.

Рекомендована норма витрати добрива Ярило РRОуніверсал - 1,0-2,0 л/га.