Весняне підживлення озимих культур

Весняне підживлення озимих культур

Журнал «АГРО ЕЛІТА» № 3(62) 2018

Часте чергування морозів і відлиги в зимовий період призводить до ви-снаження рослин, втрати ними цукрів (вуглеводів), які є основним джерелом.

Низькі температури, які часто спостерігаємо у весняний період, стримують відновлення вегетації рослин, а це, у свою чергу, негативно впливає на загальний стан посівів озимих ку­льтур та їхній подальший розвиток. Пізнє відновлення вегетації є стресовим фактором навіть для неушкоджених рослин, а в поєднанні з такими негативними чинниками як вимерзання або льодова кірка може призвести до значного зрідження посівів.

2018 року незадовільний стан озимих відмічено у Східних регіонах нашої держави, ідо обумовлено пізніми строками сівби. У Південних регіонах протягом зими через потепління відмічалося відновлення вегетації пшениці озимої у сонячні дні. Тепла погода та перезволоження ґрунту сприяли уражен­ню посівів кореневими гнилями.

Від стану озимих культур перед відновленням весняної ве­гетації та від термінів його настання залежить стратегія проведе­ння агрозаходів з ранньовесняного догляду за посівами, одним із яких є ранньовесняне підживлення добривами та застосуван­ня стимуляторів росту. Разом з відновленням вегетації рослини зернових культур потрібно забезпечити оптимальною кількістю поживних речовин, особливо азотом, міддю, марганцем і бором, які відіграють важливу роль у процесах фотосинтезу, синтезу білків та утворення хлорофілу. Застосування азотних добрив, у посівах озимого ріпаку, забезпечує посилення гілкування та утворення гілок 2-го і наступних порядків. Достатня кількість міді сприяє засвоєнню азоту зерновими культурами. Крім цього, мідь підвищує стійкість рослин до вилягання, підвищує посу­хостійкість рослин та має позитивну дію на стійкість рослин до грибних хвороб. Марганець - елемент, до якого пшениця особливо чутлива у період кущення, активує більшість фе­рментів, приймає участь у процесі фотосинтезу та метаболізмі азоту. Бор забезпечує транспорт цукрів, синтез клітинних стінок, вуглеводневому, білковому і нуклеїновому обміні. За його дефі­циту порушується розвиток кореневої системи. Застосування борних добрив у посівах озимого ріпаку на початку бутонізації, забезпечує нормальне формування і ріст клітинних стінок, оптимізує роботу судинної системи рослин та сприяє розвитку генеративних органів.

Одним із шляхів забезпечення рослин навесні є листкове підживлення комплексними добривами, які містять у своєму складі необхідні макро-, мезо- і мікроелементи у хелатній формі. Це сприяє швидкому відновленню втрачених пласти­чних речовин і забезпечує стійкість рослин до стресових ситуацій. На слабких посівах слід застосовувати препарати антистресової дії, які містять у своєму складі амінокислоти, гумінові кислоти та фітогормони. їхнє застосування сприяє регенерації пошкоджених органів, швидкому відновленню вегетації та зниженню стресового навантаження.